Polystyrénové tvarnice M35

Popis Obyčajný blok/ koncový blok
Hustota expandovanej polystyrénovej peny 25kg / m3 (M25)
Geometrické rozmery 250х1000х250 mm
Hrúbka stien z expandovanej polystyrénovej peny 2 ks х50 mm
Vnútorné vzdialenosti medzi stenami z expandovanej polystyrénovej peny 150 mm
Hmotnosť tepelného bloku 0.5 kg
Hmotnosť prekladu
Potrebný betón 0.13 m3/ m2
Hmotnosť steny 360 kg / m2
Koeficient tepelnej vodivosti 0.037 V/m∙К
Priepustnosť vodnej pary 0.032 mg/(phr.Pa)
Absorpcia vlhkosti (za 24h) 0.5 %
Samozhášanie 2 sekundy
Skupina horľavosti G1
Zvuková izolácia 46 dB