– Priechodné (otvorené na obidvoch stranách) M35 – Uzavreté (jedna strana je uzavretá) M35