Polystyrénové tvarnice M25

Polystyrénové tvarnice M25

– Priechodné (otvorené na obidvoch stranách) M25
– Uzavreté (jedna strana je uzavretá) M25

Polystyrénové tvarnice M35

Polystyrénové tvarnice M35

– Priechodné (otvorené na obidvoch stranách) M35
– Uzavreté (jedna strana je uzavretá) M35

Polystyrénové tvarnice M35

Polystyrénové tvarnice M35